• 10.05.2011 :: 1. mesto na natečaju za Vrtec Mavrica v Brežicah
    Občina Brežice je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec Mavrica v Brežicah. Prvo nagrado je med 64 prispelimi elaborati dobila skupina arhitektov, ki jo sestavljajo avtorji: Breda Bizjak, mag. Lidija Dragišić, Katja Florjanc, Emir Jelkić ter Ajda Vogelnik Saje. Predmet natečaja je bila novogradnja vrtca Mavrica v Občini Brežice z 20 oddelki za skupno 440 otrok.
    Nazaj
110